Huiswerkbegeleiding

 • Vijf dagen per week
  Iedere leerling krijgt een eigen, ervaren coach die vijf dagen per week aanwezig is in een vast lokaal met een eigen ruime werkplek. Dagelijks wordt samen met de coach een planning gemaakt en worden resultaten, zoals die dag behaalde cijfers, besproken. Indien nodig wordt extra hulp geregeld bij studenten. Dagelijks zijn er voldoende studenten aanwezig om geleerd werk te overhoren. Extra hulp-uren worden niet in rekening gebracht.
 • Drie of vier dagen per week
  Met leerlingen die drie of vier dagen per week komen werken wij, op de begeleidingsdagen, op exact dezelfde manier als bij leerlingen die vijf dagen per week bij ons zijn. Ook deze leerlingen hebben een vast lokaal met dezelfde ervaren coach. De dag(en) die de leerling niet bij ons is voor huiswerkbegeleiding komt de leerling wel kort bij ons langs. Tijdens dit korte contactmoment wordt de huiswerkplanning met het actuele huiswerk door de coach met de leerling doorgenomen. De leerling krijgt deze planning mee om er zorg voor te dragen dat ook op deze dag(en) thuis het huiswerk en voorbereidend leerwerk opgevolgd kan worden volgens planning. Eventuele vaste wekelijkse individuele bijlessen worden bij deze leerlingen in rekening gebracht. Deze bijlessen worden alleen ingepland na overleg met en toestemming van ouders. Het gaat hier alleen om de wekelijkse terugkerende bijlessen voor één bepaald vak, niet om uitleg over lesstof. Voor uitleg hebben wij dagelijks voldoende personeel aanwezig voor alle leerlingen.

Eindexamen

 • Schoolonderzoeken
  Voor eindexamenleerlingen geldt dat naast het huiswerk veel tijd besteed wordt aan het voorbereiden van schoolonderzoeken. Voor de talen moeten boeken gelezen worden en er moet een profielwerkstuk gemaakt worden.
 • Specialisten
  De eerste schoolonderzoeken vinden rond de herfstvakantie plaats, ongeveer zeven weken na aanvang van het schooljaar. In de tweede week van het schooljaar beginnen wij met plannen van de voorbereidingen voor de schoolonderzoeken. Sinds enkele jaren worden wij hierbij geholpen door specialisten. Specialisten zijn mensen die hun sporen in de maatschappij, veelal in het bedrijfsleven, verdiend hebben en het een uitdaging vinden enkele middagen per week eindexamenleerlingen voor te bereiden op de stof die getoetst wordt in het vak waar zij gespecialiseerd in zijn. Deze specialisten helpen waar nodig ook bij de profielwerkstukken.
 • Vijf dagen per week
  Eindexamenleerlingen die vijf dagen per week bij ons zijn worden wekelijks, op vaste tijden, ingedeeld bij verschillende specialisten in diverse vakgebieden. Met deze specialistische hulp bereiden zij zich voor op de schoolonderzoeken en het centraal eindexamen.
 • Vier of drie dagen per week
  Eindexamenleerlingen die vier of drie dagen per week bij ons zijn kunnen ook gebruik maken van de wekelijkse specialistische examentrainingen voor één of meerdere vakken. Hierbij gaan wij in overleg met de leerling en worden de vaste momenten van deze wekelijkse (groeps)trainingen ingepland op basis van de beschikbaarheid van onze specialisten en het rooster van de leerling. Deze specialistenhulp wordt gefactureerd aan de hand van bijleskaarten voor interne leerlingen.
 • Studenten
  Daarnaast zijn er iedere dag voor alle vakken studenten aanwezig om desgewenst uitleg te geven, te overhoren en oefentoetsen na te kijken.
 • Vakantie opening
  Omdat de schoolonderzoeken vaak snel na een vakantie vallen zijn wij, bij voldoende animo, tegen meerkosten, tijdens schoolvakanties geopend tussen 10.00 en 14.00 uur.

Bijlessen

 • Bijlessen door ervaren medewerkers in diverse vakken. De afspraken worden gepland in nauw overleg met de leerlingen. Bijlessen worden ingepland op een vaste dag en tijd. Deze bijlessen worden wekelijks bij dezelfde docent gevolgd.