Zes vaste begeleiders

Met zes vaste begeleiders en een groot aantal studenten wordt dagelijks al het opgegeven maakwerk gecontroleerd en het leerwerk overhoord. Daarnaast wordt door de leerlingen vooruit gewerkt voor overhoringen en proefwerken. Er kan extra uitleg worden gevraagd en er is extra oefenmateriaal voor vakken die als moeilijk worden ervaren. Indien nodig wordt hulp ingeroepen van onderwijsdeskundigen om voor een leerling de beste studiemethode te vinden.

Begeleiding op maat

Naast dyslexie zien wij steeds meer leerlingen die een concentratiestoornis hebben. Over de oorzaken hiervan lopen de meningen uiteen, maar belangrijker in onze ogen is het om dit probleem voor deze leerlingen op te lossen. Het is voor hen heel frustrerend. Ze willen wel hun best doen, maar al na korte tijd kunnen ze zich niet meer concentreren. Ook weten ze vaak echt niet of er huiswerk is opgegeven. Ze denken van wel, maar ze hebben het even niet gehoord of niet helemaal meegekregen… Wij zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat dit geen onwil is, maar een serieus probleem. Veel van deze leerlingen gaan gedragsproblemen vertonen, omdat het steeds maar niet wil lukken op school. Wij doen ons uiterste best deze groep leerlingen begeleiding op maat te bieden, in overleg met school, ouders en professionele begeleiding van buitenaf.

De huiswerkmap

Wij hebben een huiswerkmap ontwikkeld, waarin leerlingen al hun huiswerk noteren en waarin wij met hen samen indelen hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op toetsen. Daarnaast werken wij met een leerlingvolgsysteem op het internet waar de ouders een inlogcode voor krijgen. Hierop kunnen ouders zien wanneer en voor welke vakken leerlingen toetsen krijgen en welke cijfers er gehaald zijn.

Hard werken in een goede sfeer

Voor ons staat het belang van de leerling voorop. Samen zetten wij ons in om de leerlingen een veilige plek te bieden in een zo goed mogelijke sfeer, waar heel hard gewerkt wordt, maar waar ook tijd is voor gezelligheid.