Zelfwerkzaamheid?

Het huidige onderwijs gaat uit van zelfwerkzaamheid op steeds jongere leeftijd. In de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen aankunnen.  Bovendien biedt onze “snelle” maatschappij naast TV veel afleiding in de vorm van (spel)computers, mobiele telefoons met internet en social media als Facebook, Hyves en Twitter.

Wij weten dat het voor middelbare scholieren een hele klus is om orde te scheppen in hun hectische leven. Wij worden in deze mening gesterkt door wetenschappelijk onderzoek en publicaties die aangeven dat het menselijk brein rond het 23ste levensjaar volgroeid is. Pas rond die leeftijd mag verwacht worden dat mensen in staat zijn planningen te maken voor een lange termijn.

Wij helpen de kinderen op weg

Voor brugklassers is de overgang van basisschool naar middelbare school een lastige opgave. Door ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk kunnen deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak zij moeten beginnen en hoe daarmee om te gaan. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren ze plannen en hoe zij het beste kunnen leren.

Van bovenbouwleerlingen wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht bij het maken, leren en plannen van hun huiswerk. Met name het vooruit plannen levert een probleem op. Ook daarbij helpen wij de leerlingen.

Een vaste coach

Bij Aptroot Huiswerkbegeleiding krijgt iedere leerling een vaste coach die vijf dagen per week aanwezig is. Voor controle en overhoren worden de coaches ondersteund door studenten. Wij zorgen ervoor dat er hulp is voor ieder vak op elk niveau. De beschikbaarheid van deskundigheid in alle vakken is mogelijk door ons royaal opgezette pand. Zo geven wij individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen in een afzonderlijk lokaal.

De werkmap

Iedere leerling krijgt een eigen, door ons ontwikkelde werkmap. Daarin maken wij samen met de leerlingen een planning. Al het huiswerk wordt in deze map genoteerd en belangrijker is dat wij plannen hoe en op welke dagen er vooruit gewerkt moet worden. Zoals bijvoorbeeld aan proefwerken en toetsen die door de school zijn opgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met sport- en andere activiteiten. Naast deze werkmap hebben wij een elektronisch leerlingvolgsysteem waarvan ouders een inlogcode krijgen. Deze inlogcode geeft toegang tot alle gegevens van hun zoon of dochter. Via dit systeem hebben ouders inzicht in het functioneren van hun kind en de resultaten, maar ook de aankomst- en vertrektijden en welke overhoringen en proefwerken er op school zijn opgegeven.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren en overhoren van het huiswerk, extra uitleg, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.

Bekijk de demo van ons elektronisch volgsysteem >